Offline reklama má skôr vplyv na vytváranie povedomia o značke, ako na samotnú návštevnosť. Efekt je často nemerateľný.